ماشین بلوک زنی

ماشین بلوک زنی

ماشین بلوک زنی

Google+ بلاگ بلوک زنی ، ماشین بلوک زنی ، دستگاه بلوک زنی ماشین بلوک زنی (سیمانی)مدل 915 توز ماشین دستگاهی است کاملا استاندارد دارنده گواهینامه CE از EUROTECH آلمان با راندمان 15٪ بالاتر از ماشینهای مشابه اروپایی. اتوماتیک:کنترل اندازه ارتفاع بلوک و حرکت به جلو بعد از هر کورس کاری راندمان:1000عدد بلوک تو خالی دیواری 20×40×20 در یک ساعت سیستمهای کاری :هیدرولیک و مکانیک با سیستیم پیشرفته و توان دور زدن توسط چرخ پنجم در انتهای خط تعداد الکترو موتور :6عدد شامل یک عدد موتور حرکت 4KW یک عدد موتور هیدرولیک 5.5KW و 4عدد موتور ویبراتور هر کدام 1.1KW برق مورد نیاز :3فاز 25 آمپر. پمپ هیدرولیک :پمپ پیستونی 15 لیتری 500 بار فشار ساخت توز ایران. فشار کاری هیدرولیک:حداکثر250بار. ضمانت 6 ماه گرانتی و 10 سال خدمات بعداز فروش. ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت ماشین بلوک زنی مدل 915 شرکت صنعتی توز ایران اولین تولید کننده ماشینهای بلوک زنی نیمه اتوماتیک متحرک (تخم گذار) مدل 915با سیستم پیشرفته هیدرولیک ومکانیک تحت عنوان توز ماشین با ایمنی کاری بالا و توان تولید 15%بیشتر از مشابه اروپایی,تولیدات متنوع وتراکم استاندارد.دارنده گواهینامه استاندارد CE از یوروتک آلمان تولید اسمی: یکهزار عدد بلوک 20x40x20 در هرساعت
ماشین بلوک زنی ماشین بلوک زنی

به وب سایت توزماشین خوش آمدید

ماشین بلوک زنی